มึงคือรู้สึกว่าเขาเข้าหาเราวะ คิดเข้าข้างตัวเองไปมั้ยวะ