ไปสมัครงานเคเอฟซีพึ่งสังเกตุว่าเมนูเป็นอังกฤษล้วน กรี้ด ไม่เก่งภาษาเลยยย มันจะยากไหมนี่