บิ้งหาเรื่องสาระแนวงอื่นเขาไปทั่ว https://twitter.com/poor__cherry/status/1597436995521097728?s=46&t=cdILmNAUWh_0c4sTnxYUYw