กุไม่รู้ว่าวันอาทิตย์ก็รถติดไม่ได้เผื่อเวลาไว้ด้วย ซวยละ