ถ้ากูถ่ายรูปทะเบียนรถที่ขี่บนฟุตบาทแจ้งเอาส่วนแบ่งค่าปรับวันนึงกูได้หลายพันอะ พวกนี้แม่งเยอะเกิน ติดที่มือกูไม่ว่างนี่แหละ