เพื่อนกุเสียเซลฟ์เพราะเดินไปไหนก็มีคนมอง มองอย่างเดียวไม่พอ พวกนางชี้แล้วให้เพื่อนมองละหันไปสุมหัวกัน ละเพื่อนกุก็ซึมอะมึง ควย พวกเหี้ยไม่มีมารยาท ถ้ากุอยู่ตรงนั้นจะชี้มึงบ้าง ครฐมแค่ปากซอย