เกรซอะไรนั่น ไม่เห็นไปไกลเท่าชิกิต้าเลย เห็นฟค.นาง อวยว่าเป็นลิซ่า 2 นี่