ปฏิเสธการสัมภาษณ์งานเพราะไม่ว่าง แต่เห็นยังเปิดรับสมัครอยู่ อยากจะสมัครอีกครั้งได้ไหม