เป็นการทำงานที่โคตรเหนื่อยใจ หนักใจ อึดอัด ลาออกแม่ง