ร้องไปเรื่อยๆ แล้วก็รู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเลย