จริงๆถ้าเราคิดมากแล้วว่ามันคุ้มค่า ที่จะทำในสิ่งที่ผิด แล้วเรารับกับผลเสียที่อาจเกิดขี้นได้ ก็ทำเลยก็ได้ สิ่งที่ผิดกฏหมาย