กูอดทนมากกว่าที่มึงคิดเยอะ แต่ที่มึงเห็นอ่ะกูไม่ได้อดทน