ในทิน ถ้าเขาใช้โกลด์เขาจะรู้ปะว่าเราออนหรือไม่ออนอยู่ มันดูได้มั้ยอะ