นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


ทาง YelloTalk มีนโยบายการเก็บและใช้ข้อมูลตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) โดยมีแนวทางการจัดเก็บ และ ใช้ข้อมูลของสมาชิก (“ท่าน”) ดังนี้

การเก็บและใช้ข้อมูลโดย YelloTalk

ข้อมูลส่วนตัว: เราทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านสร้างบัญชีบน YelloTalk ท่านยังสามารถนำข้อมูลของท่านจาก Facebook เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนกับ YelloTalk ง่ายขึ้น โดยเราจะใช้ชื่อของท่านเพื่อสร้างชื่อบัญชี เราใช้อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ของท่านเพื่อติดต่อท่าน เราจะมีการส่งข่าวสารทางอีเมล โดยท่านสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารนี้ก็ได้ ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการติดต่อท่านในนามของบุคคลที่สาม โดยการส่งข้อความเสริมหาท่านทางอีเมล และเราอาจใช้จังหวัดที่ท่านอยู่ วันเดือนปีเกิดของท่าน และเพศเพื่อแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับท่าน

ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยสมาชิก: ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลให้ YelloTalk โดยวิธีการต่างๆ เช่น การเขียนแสดงความคิดเห็น การส่งคำชมเชยไปยังผู้อื่น กรอกโปรไฟล์สาธารณะของท่าน หรือ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เขียนโดยผู้ใช้คนอื่น เรามีสิทธิเก็บข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ และ ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการโปรโมท โดยข้อมูลใดๆ ที่ท่านสมาชิกได้สร้างผ่าน YelloTalk ทั้งผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์มือถือ ทั้งนี้ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าจะเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ YelloTalk โดยเมื่อเกิดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์หรือปัญหาอื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบผลอันเกิดจากข้อมูลที่ท่านสร้างเข้ามาบน YelloTalk

ข้อมูล location: เว็บไซต์สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นถ้าท่านบอกสถานที่ปัจจุบันของท่าน (เช่นโดยผ่านอุปกรณ์มือถือที่มี GPS system) เราอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลพื้นที่ของท่าน ในการโฆษณาและวิเคราะห์พื้นที่การใช้งาน ถ้าท่านต้องการปกปิดข้อมูลนี้ท่านปิด GPS บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้

ข้อมูล log และ activity: เราจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ชนิดเว็บเบราว์เซอร์ ชนิดของระบบปฏิบัติการ, หมายเลข IP address และเวลาการใช้งานแอพของท่าน เราจะใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแล YelloTalk application และปรับปรุงการให้บริการ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อวัดความสนใจในการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ

ข้อมูล voice message: เสียงที่ถูกบันทึกจะถูกเก็บลงถังข้อมูล โดยทาง YelloTalk จะบันทึกเป็นสถิติการใช้งานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงฟังก์ชั่นให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ทาง YelloTalk จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้งาน หากมีการใช้งานผิดประเภท และจะติดต่อไปท่ีผู้ใช้งานโดยตรง กรณีที่ต้องการใช้ไฟล์เสียงเพื่อนำไปเผยแพร่ ตัดต่อ หรือ ดัดแปลง

ข้อมูล live voice streaming: ทาง YelloTalk จะไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูลเสียงใดๆ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีใช้งานผิดประเภท หรือ เข้าข่ายผิดกฏหมาย ทั้งนี้ทาง YelloTalk จะเก็บข้อมูลเฉพาะประวัติการ Live และ ระยะเวลาใช้งาน เพื่อใช้พัฒนาในเวอร์ชั่นถัดไป

ข้อมูล private chat: เราจะทำการเข้ารหัสประวัติการสนทนาทั้งหมด เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และ ป้องการบุคคลที่ 3 ในการเข้าถึงข้อมูล โดยทาง YelloTalk จะไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ หรือ รับผิดชอบ ในการใช้งานของผู้ใช้

การใช้ข้อมูลโดยบุคคลอื่น

บุคคลที่สาม: ในเว็บไซต์อาจจะมีโฆษณาของบุคคลที่สาม เราสงวนสิทธิ์ ในการใช้จังหวัดที่ท่านอาศัย วันเดือนปีเกิดของท่าน และเพศ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่าน ในบางกรณีเราอาจจะติดต่อท่านทางอีเมลในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้

การใช้ข้อมูลในการสอบสวน: เราสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบน YelloTalk และการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านต่อบุคคลที่สามถ้าเรามีความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุจำเป็นต้อง (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (ข) บังคับใช้เงื่อนไขการบริการของเรา (ค) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ง) ปกป้องสิทธิชื่อเสียงและทรัพย์สินของ YelloTalk และสมาชิกท่านอื่น

การร้องขอลบข้อมูลและปิดบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการปิดบัญชีถาวรและลบข้อมูลผู้ใช้งาน สามารถแจ้ง E-mail ที่ผูกกับบัญชี YelloTalk มาที่ admin@yellotalk.co เพื่อร้องขอปิดบัญชีได้ โดยบัญชีผู้ใช้จะถูกลบจากระบบถาวร ภายใน 30 วัน

การรักษาความปลอดภัย

เราปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่รองรับทั่วไปในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ส่งถึงเรา ทั้งในระหว่างการส่งและหลังจากที่เราได้รับมัน อย่างไรก็ตามโปรดตระหนักว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ วิธีการเก็บข้อมูลใดที่ปลอดภัย 100% ดังนั้น เราจึงไม่สามารถจะรับประกันความสมบูรณ์ของความปลอดภัยได้ และทาง YelloTalk ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลสูญหายหรือถูกขโมยไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การปรับเปลี่ยนคำชี้แจง

เราอาจปรับปรุงคำชี้แจงนี้เวลาใดก็ได้ โดยท่านสามารถเข้ามาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ที่นี่เสมอ ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเราจะแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจน โดยการส่ง E-mail หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 24 ชม.