เงื่อนไขการให้บริการ (Terms of Service)


(ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561)

 • แอปพลิเคชัน Yello Talk ไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือสมาชิกที่เคยถูกตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคม
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด
 • ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 • ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ
 • ห้ามเสนอข้อความในเชิงเหยียดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือ สถาบันการศึกษา อันเป็นการไม่ให้เกียรติผู้อื่น
 • ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย ในเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์โทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น Yello Talk จึงไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
 • ห้ามเสนอข้อความอันเป็นเท็จ หรือ มีเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
 • ทาง Yello Talk ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาจากการใช้แอปพลิเคชันทุกกรณี
 • ทาง Yello Talk ไม่รับผิดชอบข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนแอพ ที่เกิดจากการสร้างของสมาชิก และจะไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อท่านหรือต่อบุคคลอื่น หรือบริษัท ก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม จากข้อมูลบนแอปพลิเคชัน เราไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของบริษัทหรือเป็นข้อมูลที่สร้างจากสมาชิก แต่อย่างไรก็ดีในกรณีที่ทาง YelloTalk ได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามว่าข้อมูลที่ปรากฎบนแอปพลิเคชันนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
 • ทาง Yello Talk ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามสมควรเป็นกรณี ซึ่งอาจนำไปสู่การดำเนินคดี และ ระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้สมาชิกผู้สร้างข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายเช่นเดิม
 • ทาง Yellotalk จะเก็บข้อมูลส่วนตัว เราทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านสร้างบัญชีบน YelloTalk ท่านยังสามารถนำข้อมูลของท่านจาก Facebook เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนกับ YelloTalk ง่ายขึ้น โดยเราจะใช้ชื่อของท่านเพื่อสร้างชื่อบัญชี เราใช้อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ของท่านเพื่อติดต่อท่าน เราจะมีการส่งข่าวสารทางอีเมล โดยท่านสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารนี้ก็ได้ ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการติดต่อท่านในนามของบุคคลที่สาม โดยการส่งข้อความเสริมหาท่านทางอีเมล และเราอาจใช้จังหวัดที่ท่านอยู่ วันเดือนปีเกิดของท่าน และเพศเพื่อแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับท่าน
 • ทาง Yellotalk จะเก็บข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยสมาชิก ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลให้ YelloTalk โดยวิธีการต่างๆ เช่น การเขียนแสดงความคิดเห็น การส่งคำชมเชยไปยังผู้อื่น กรอกโปรไฟล์สาธารณะของท่าน หรือ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เขียนโดยผู้ใช้คนอื่น เรามีสิทธิเก็บข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ และ ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการโปรโมท โดยข้อมูลใดๆ ที่ท่านสมาชิกได้สร้างผ่าน YelloTalk ทั้งผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์มือถือ ทั้งนี้ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าจะเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ YelloTalk โดยเมื่อเกิดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์หรือปัญหาอื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบผลอันเกิดจากข้อมูลที่ท่านสร้างเข้ามาบน YelloTalk
 • ทาง Yellotalk ขะเก็บข้อมูล location เว็บไซต์สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นถ้าท่านบอกสถานที่ปัจจุบันของท่าน (เช่นโดยผ่านอุปกรณ์มือถือที่มี GPS system) เราอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลพื้นที่ของท่าน ในการโฆษณาและวิเคราะห์พื้นที่การใช้งาน ถ้าท่านต้องการปกปิดข้อมูลนี้ท่านปิด GPS บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้
 • ทาง Yellotalk จะเก็บข้อมูล log and activity เราจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ชนิดเว็บเบราว์เซอร์ ชนิดของระบบปฏิบัติการ, หมายเลข IP address และเวลาการใช้งานแอพของท่าน เราจะใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแล YelloTalk application และปรับปรุงการให้บริการ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อวัดความสนใจในการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ
 • ทาง Yellotalk จะเก็บข้อมูล voice message เสียงที่ถูกบันทึกจะถูกเก็บลงถังข้อมูล โดยทาง YelloTalk จะบันทึกเป็นสถิติการใช้งานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงฟังก์ชั่นให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ทาง YelloTalk จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้งาน หากมีการใช้งานผิดประเภท และจะติดต่อไปท่ีผู้ใช้งานโดยตรง กรณีที่ต้องการใช้ไฟล์เสียงเพื่อนำไปเผยแพร่ ตัดต่อ หรือ ดัดแปลง
 • ทาง Yellotalk จะเก็บข้อมูล live voice streaming ทาง YelloTalk จะไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูลเสียงใดๆ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีใช้งานผิดประเภท หรือ เข้าข่ายผิดกฏหมาย ทั้งนี้ทาง YelloTalk จะเก็บข้อมูลเฉพาะประวัติการ Live และ ระยะเวลาใช้งาน เพื่อใช้พัฒนาในเวอร์ชั่นถัดไป
 • ทาง Yellotalk จะเก็บข้อมูล ข้อมูล private chat เราจะทำการเข้ารหัสประวัติการสนทนาทั้งหมด เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และ ป้องการบุคคลที่ 3 ในการเข้าถึงข้อมูล โดยทาง YelloTalk จะไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ หรือ รับผิดชอบ ในการใช้งานของผู้ใช้
 • การร้องขอลบข้อมูลและปิดบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการปิดบัญชีถาวรและลบข้อมูลผู้ใช้งาน สามารถแจ้ง E-mail ที่ผูกกับบัญชี YelloTalk มาที่ admin@yellotalk.co เพื่อร้องขอปิดบัญชีได้ โดยบัญชีผู้ใช้จะถูกลบจากระบบถาวร ภายใน 30 วัน
 • Yello Premium: Purchase Yello Premium and enjoy extra features in the app now. Yello Premium is a subscription that auto-renews each month unless canceled within 24-hour before the end of the current period. You can cancel anytime with your account settings. A canceled subscription is considered active subscription but it will be expired the following billing cycle