ส่วนมากพอจะมีเสรีกีฬาอันไหนสามารถขอลงเพิ่มได้อีกบ้างอะ