ช่วงนี้รู้สึกใช้เงินเปลืองมากแต่แบบก็รู้สึกว่าเรื่องปรกติแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนคงประหยัดกว่านี้