พ่อแม่ต้องผิดหวังในตัวกูแน่ๆ ถ้ารู้ว่ากูเป็นแบบนี้