ห้องน้ำชั้น3หอ11 รักษาความสะอาดหน่อยดิสัส ทั้งขี้กดไม่ลง เมนส์ในชักโครก ล่าสุดคือผ้าอนามัยที่ใช้แล้วถูกไว้ทิ้งอยู่ข้างชักโครก เหม็นทั่วละเนี่ยสัส หงุดหงิด สกปรก