ยังไม่เคยเห็นหน้าเค้าเลยแต่ทำไมต้องมาน้อยใจเค้าด้วยวะ