อุ่นใจมาแรงมาก ในLeaderboardคือจะแซงคุณราฟแล้ว อื้อหือเลย