คิดถึงแกหว่ะไอหมา เราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เหมือนกัน