คิดว่ากูรู้ไม่ทันอ้อ ไปต่อกับคนนั้นไมาได้ เลยซมซานกลับมสสิ ไอสัส