ในอนาคตของหนูมีพี่อยู่ในนั้นนะ แต่ในอนาคตของพี่ไม่จำเป็นต้องมีหนูก็ได้