แฟนชอบฟังเพลงเศร้าแบบอาลัยอาวอนใครอีกคนอะคือมันชอบใครหรอหรือไง