ห้องไหนแม่งมาตั้งนาฬิกาปลุกตอนนี้วะอีเหี้ย กูกำลังนอนฝันดีเลย