พี่ก็โทษแต่ความรัก พี่ก็โทษแต่คนไม่มีหัวใจ จริงๆมันมีคนที่รักพี่อยู่แต่พี่แม่งไม่มองเอง ไอ้เหี้ย กูเลิกชอบพี่แล้ว