กุขรรมเพื่อน มันบอกว่าเเฟนมันไม่หล่อ เเฟนมันตอบกลับมาว่ามึงไม่สวยกุยังไม่พูดเลย จอจี้สัส55555