เข้าใจความรู้สึกของคนทำงานละว่าบางวันก็เหนื่อยอยากได้กำลังใจจากแฟนก็วันนี้แหละ กูยังสำคัญอยู่ไหมวะ