เฮ้ย จริงๆภาษาเหนือก็น่ารักดีนะ สอนอู้คำเมืองหน่อยเจ้า5555