เชื่อคำที่บอกว่า คนบางคนไม่ได้ถูกสร้างมาให้สมหวังในเรื่องความรัก คือจริงแม่ง ตอนคุยเล่นๆ เช้า สาย บ่าย เย็น ตอบ พอกูเริ่มคิดจริงจังเท่านั้นหล่ะ หายเลย