เฮ้นาย วิศวะไฟฟ้ามันเรียนหนักจนไม่มีว่างมาตอบแชตเลยหรอ? ฮัลโหลลเถอะ