นอกจากทำเหี้ยใส่กูแล้ว ยังทำเหมือนว่ากูเป็นคนผิดอีก กูชอบมึงได้ไงวะไอสัส