คุยกับเด็กแล้วเหมือนต้องทำตัวปัญญาอ่อนไปด้วยอ่ะ 555