ยกเลิกเกณฑ์ทหารแล้วบังคับให้เรียนรด.ทุกคนทั้งชายและหญิง