กูเป็นติ่งไม่ได้หมายความว่ากูจะต้องดูปะดิ้วx อิเวรเลิกถามกูไม่รู้อีเหี้ยยยยยยย