คนที่รวยที่สุดของญี่ปุ่น ทำธุรกิจแฟชั่น (Uniqlo) คนที่รวยที่สุดของสเปน ทำธุรกิจแฟชั่น(ZARA) คนที่รวยที่สุดของสวีเดน ทำธุรกิจแฟชั่น (H&M)