ตอนแรกก็ตั้งใจกลับมาทานข้าวที่บ้านละค่อยกลับโรงเรียน ทานข้าวเสร็จก็รู้สึกขาอ่อนแรงเดินกลับโรงเรียนไม่ได้ นี่เราเป็นโรคอะไรกันนะ?🤓🧐😌