อืมโอเค ถ้าไม่อยากคุยกันแล้วก็แค่นี้แหละ เราไปแล้วนะ