เอ็นซีทีเดมากี่ปี กูก็ยังมูฟออนออกจากจี ฮันซลไม่ได้;-;