เวลาพวกมึงจะโพสอ่อยโพสหาคู่หาคนคุยคนคอลเนี้ย มึงช่วยพิมพ์ต่ออีกนิดได้ม้ะว่าหาญ-ช ลำบากกูต้องมาเม้นถามอีกญชๆๆ