ไม่มีเยลกูไม่รู้จะไปเพ้อที่ไหนเลย กลัวเพื่อนด่า555555