ครั้งหน้าถ้ามีคนคุยก็แค่คุย จะยังไม่เพิ่มเวลในการคุย ครั้งนี้เจ็บแล้ว ขอตั้งใจเรียนก่อน เรื่องอื่นค่อยว่ากัน