ขอโทดแร้วกันนะคะ ที่ไม่ได้ชอบบังทันเลยไม่ได้เป็นคนชั้นสูงแบบอัมมี่เลย