จะเอาอิบังไปเทียบอส ทงบัง บบ ทำไม คือมึงคนละยุค คนละเจนเลยอะ หรือพอเทียบแล้วให้ดูใหญ่ขึ้นหรอ งงตรรกะ