วันก่อนก็อิมี่ไม่ใช่เหรอที่ไปโควตทวิตของเจมสันว่าวงมันดีกว่าแล้วเขาตอบว่าใครถามอ่ะ