ยินดีให้กับความสำเร็จของเธอเสมอมา แต่เราคงไม่ใช่คนที่เธอรอให้มาแสดงความยินดี :)