มึงเห็นโพสต์ กูกันบ้างป่ะะะ!!!! หรือมันไม่โพสต์ให้กูว่ะ นี่กูโพสต์ เงียบทุกโพสต์