เอาจริงกูยังชอบเพลงบิ๊กแบงอยู่ แต่มั่ยชอบน้องสีงรีแล้ว เกลียดมาก