กูพิมพ์ไวไปหรือน้องพิมพ์ช้า คือแบบน้องถามปุ๊ปกูตอบปั๊ป แต่พอกูพิมพ์ไปน้องอ่านไวนะ แต่แบบพิมพ์ช้ามากกกกกกกก แบบมากกกกกกกกกกก